จากอาหารสุกรสู่พอร์คชอป

เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นทุนอาหารสัตว์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีสัดส่วนมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตโดยสูงถึง 70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ทว่าหากไม่มีอาหารสัตว์ที่ได้คุณภาพแล้ว ผู้ผลิตก็ไม่อาจผลิตสุกรที่มีสุขภาพและน้ำหนักที่ดีได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่สามารถทำกำไรได้นั่นเอง   

การแปลงอาหารสัตว์คุณภาพดีให้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตล้วนมุ่งหวังจะทำ แต่กระบวนการดังกล่าวเป็นอย่างไร? สุกรจะแปลงอาหารจำพวกรำข้าวให้เป็นเนื้อสันในหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกย่างแสนอร่อยได้อย่างไร?

แม่สุกรจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากปริมาณจากแร่ธาตุที่น้อยลงได้อย่างไร?

ระยะตั้งท้องและระยะให้นมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งการส่งผ่านแร่ธาตุต่างๆ จากแม่สู่งลูกอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของลูกสุกร

ระยะตั้งท้องและระยะให้นมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งการส่งผ่านแร่ธาตุต่างๆ จากแม่สู่งลูกอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของลูกสุกร

โดยทั่วไปแล้วการเสริมแร่ธาตุทำได้โดยการใช้แร่ธาตุอนินทรีย์ อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นก็เป็นการนำไปสู่ยุคใหม่ของธาตุอาหาร

ดูดีหน้าเคาน์เตอร์เนื้อ: โภชนาการเพื่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่ดีขึ้นต่อคุณภาพเนื้อสัตว์

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ และบทบาทสำคัญของอาหารสัตว์กับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ดร. รีเบคกา เดลเลส ของออลเทค อธิบายถึงศาสตร์เกี่ยวกับคุณภาพเนื้อสัตว์และสิ่งที่ผู้ผลิตสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัตว์

รูปลักษณ์ภายนอก ความน่ารับประทาน และความสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในขั้นตอนการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ของผู้บริโภค ในฐานะผู้ผลิตนั้น อะไรที่คุณสามารถทำได้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายในร้านค้ามีคุณค่าทางโภชนาการ มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และไม่ส่งผลให้ต้องขาดทุน?

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก: เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กเด็ก ออลเทคได้เข้าไป ช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืน

ทีมงานของออลเทคให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศด้วยการให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่ไข่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งของรายได้ที่ยั่งยืนให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

เรื่องปัญหาความเป็นอยู่ของเด็กด้อยโอกาศนั้นยังคงอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการขาดสารอาหาร การเข้าถึงระบบการศึกษา การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ ในเด็ก ซึ่งมีเด็กจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาความยากลำบากเหล่านี้ ทั้งเด็กไม่มีบ้าน เด็กไร้สัญชาติ และเด็กยากจน

ข้ออ้างเกี่ยวกับรสชาติที่ดีกว่าของไก่เนื้อเติบโตช้ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่

ซีอีโอของบริษัท โพลทรี นูทริชั่น จำกัด เชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในไก่แบบดั้งเดิม ผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของไก่เนื้อเติบโตช้าอ้างว่าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากไก่เหล่านั้นมีรสชาติดีกว่า อย่างไรก็ตาม ดร. อีไลน์โจนส์ ซีอีโอของบริษัท โพลรีนูทริชั่น จำกัด ได้ตั้งคำถามถึงความสมเหตุสมผลของข้ออ้างดังกล่าว

เพราะอะไรรสชาติของไก่จึงถูกสวมหน้ากาก

Pages

background image