ssf

คุณภาพของเปลือกไข่ที่ดีเยี่ยม : เรียนรู้จากเรื่องพื้นฐาน

เปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมถึง 94 เปอร์เซ็น ในการที่จะให้ได้เปลือกไข่ที่ดีนั้น ผู้ผลิตจะต้องดูแลสุขภาพในระบบการย่อยของสัตว์ปีกให้ดีเพื่อให้สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างเหมาะสม

“ช่วยสนับสนุนคนดี” ในมุมมองของคุณภาพของเปลือกไข่หมายความว่าอย่างไร

ดร.เคย์ลา ไพรซ์ ผู้จัดการด้านวิชาการสัตว์ปีกของ ออลเทค แคนาดา อธิบายว่าคุณภาพของเปลือกไข่เป็นผลโดยตรงจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปได้ว่าจะรวมถึงแบคที่เรียที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วย

การขาดตลาดของวิตามินเอและอีเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

วิตามินเป็นส่วนสำคัญต่ออาหารของปศุสัตว์เพื่อเสริมให้มีภูมิคุ้มกัน การสืบพันธุ์ การย่อยอาหารและอวัยวะ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบไหลเวียนที่ดี ทั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้ผลิตจะสามารถลดอัตราการใช้วิตามินในสูตรอาหาร ผู้อำนวยการงานวิจัยของออลเทค ดร. ริชาร์ท เมอร์ฟี่ ตอบว่า เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ของอาหาร เช่น ซีลีเนียมอินทรีย์ ซึ่งมีผลกระทบในเชิงเกื้อหนุนและประหยัดกว่า

ผู้ผลิตด้านปศุสัตว์กำลังแย่งชิงกันในภาวะการขาดตลาดของวิตามิน เอ และ อี ในช่วงแรกของปี 2561 ไม่นานมานี้เราได้เห็นการผันผวนของราคาในตลาดวิตามินสองชนิดนี้ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์และเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพและการให้ผลผลิตของสัตว์

ราคาวิตามิน อี เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ฐานผลิตซิทรัลของ BASF ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ในเมืองลุดวิกชิเฟ่น ประเทศเยอรมนี ในปัจจุบัน BASF เป็นผู้ผลิตซิทรัลรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งซิทรัลเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสังเคราะห์วิตามินเอ และ อี

องค์การอนามัยโลกเตือนเกษตรกรต้องหยุดใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์

 ขวดยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนที่ใช้แล้วถูกทิ้งในถังขยะภายในฟาร์มสุกรในเยอรมนี ภาพโดย: คลังภาพอาลามี

องค์การอนามัยโลกชี้ การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปในสัตว์ก่อให้เกิดภาวะดื้อยาในมนุษย์มากขึ้นโดยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่รุนแรงขึ้น

องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนให้เกษตรกรเลิกใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงในสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเนื่องจากก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์

ใส่ไข่เพื่อใส่ใจสุขภาพ

เราต่างก็ทราบดีถึงอานุภาพของเวชศาสตร์ป้องกัน แต่วิถีชีวิตที่เร่งรีบอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตนเพื่อ “การมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์”

เราต่างก็ทราบดีถึงอานุภาพของเวชศาสตร์ป้องกัน แต่วิถีชีวิตที่เร่งรีบอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตนเพื่อ “การมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

การออกกำลังกายอย่างเพียงพอก็เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่การที่ต้องแน่ใจด้วยว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นก็อาจไม่สามารถทำได้เพราะความกดดันเรื่องเวลาและความสะดวก

อาหารจำพวกฟังก์ชั่นนัลฟู๊ด เช่น ไข่เสริมสารอาหาร อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นในรูปแบบน่ารับประทานสำหรับทุกคนอยู่แล้ว 

Pages

background image