ภาวะวัตถุดิบหลักราคาสูง

กากเนื้อเมล็ดปาล์ม (PKC) เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม มีการศึกษาตั้งแต่ปี 1924 ระบุว่ากากปาล์มนั้นเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Alimon and Hair-Bejo, 1996) และได้เนยที่มีความคงตัวสูงขึ้นซึ่งได้จากวัวเลี้ยง (Woodroof, 1978) อย่างไรก็ดี กากเนื้อเมล็ดปาล์มก็ไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายในอาหารสัตว์ปีก ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด คือ กะลาที่คม คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ คุณภาพโปรตีนต่ำและเยื่อใยสูง​

วิวัฒนาการของเอนไซม์ในอาหารสัตว์

แม้ว่าเอนไซม์นอกเนื้อเยื่ออาหาร (Exogenous enzyme) ชนิดแรกจะสังเคราะห์สำเร็จในปี 1969 แต่เอนไซม์อื่นๆที่อยู่ในอาหารสัตว์นั้นถูกใช้ในอาหารสัตว์ยังไม่ถึง 30 ปี โดยจุดประสงค์ประสงค์แรกเริ่ม คือ เพื่อใช้ลดขนาดโมเลกุลที่อยู่ในธัญพืชที่เป็นตัวต่อต้านสารอาหารในอาหารสัตว์ เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ และต้นอ่อนข้าวสาลี ธัญพืชเหล่านี้ เมื่อใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักของอาหารสัตว์ จะมีคุณสมบัติในการย่อยและทางโภชนาการที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับธัญพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพด และ ข้าวฟ่าง ดังนั้น จึงทำให้ผลผลิตจากสัตว์ลดลง

ความเป็นมาโดยย่อของการใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์

Allzyme SSF

การทดลองการแตกตัวของอาหารสัตว์ในเวลา 48 ชั่วโมง

อาหารสัตว์ปริมาณ 20 กรัม ถูกใส่ไว้ในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร และใส่เอนไซม์ปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำลงไป การแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม             

  1. ใส่น้ำเปล่าแต่ไม่ใช้เอนไซม์เลย
  2. ใส่น้ำเปล่า​และเติมเอนไซม์ของบริษัทคู่แข่ง​ในปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ต่อตันอาหาร
  3. ใส่น้ำเปล่า​และเติมออลไซม์ เอสเอสเอฟ​ในปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ต่อตันอาหาร

เติมนํ้าปริมาณ 200 มิลลิลิตร ลงในแต่ละกลุ่มทดลองแล้วเขย่าเล็กน้อยและเก็บไว้ในอุณภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

คุณภาพของเปลือกไข่ที่ดีเยี่ยม : เรียนรู้จากเรื่องพื้นฐาน

เปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมถึง 94 เปอร์เซ็น ในการที่จะให้ได้เปลือกไข่ที่ดีนั้น ผู้ผลิตจะต้องดูแลสุขภาพในระบบการย่อยของสัตว์ปีกให้ดีเพื่อให้สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างเหมาะสม

“ช่วยสนับสนุนคนดี” ในมุมมองของคุณภาพของเปลือกไข่หมายความว่าอย่างไร

ดร.เคย์ลา ไพรซ์ ผู้จัดการด้านวิชาการสัตว์ปีกของ ออลเทค แคนาดา อธิบายว่าคุณภาพของเปลือกไข่เป็นผลโดยตรงจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปได้ว่าจะรวมถึงแบคที่เรียที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วย

การขาดตลาดของวิตามินเอและอีเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

วิตามินเป็นส่วนสำคัญต่ออาหารของปศุสัตว์เพื่อเสริมให้มีภูมิคุ้มกัน การสืบพันธุ์ การย่อยอาหารและอวัยวะ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบไหลเวียนที่ดี ทั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้ผลิตจะสามารถลดอัตราการใช้วิตามินในสูตรอาหาร ผู้อำนวยการงานวิจัยของออลเทค ดร. ริชาร์ท เมอร์ฟี่ ตอบว่า เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ของอาหาร เช่น ซีลีเนียมอินทรีย์ ซึ่งมีผลกระทบในเชิงเกื้อหนุนและประหยัดกว่า

ผู้ผลิตด้านปศุสัตว์กำลังแย่งชิงกันในภาวะการขาดตลาดของวิตามิน เอ และ อี ในช่วงแรกของปี 2561 ไม่นานมานี้เราได้เห็นการผันผวนของราคาในตลาดวิตามินสองชนิดนี้ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์และเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพและการให้ผลผลิตของสัตว์

ราคาวิตามิน อี เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ฐานผลิตซิทรัลของ BASF ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ในเมืองลุดวิกชิเฟ่น ประเทศเยอรมนี ในปัจจุบัน BASF เป็นผู้ผลิตซิทรัลรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งซิทรัลเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสังเคราะห์วิตามินเอ และ อี

Pages

background image