สัมมนาระบบทางเดินอาหาร

2016-04-21 - 2016-04-22
โรงแรม พูลแมน พัทยา จี

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาระบบทางเดินอาหารของสุกรและไก่ ณ โรงแรม พูลแมน พัทยา จี ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบทางเดินอาหารของสุกรและไก่ รวมไปถึงนวัตกรรมทางโภชนศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับสัตว์ได้เต็มที่ในทุกช่วงอายุ โดยเนื้อหายังครอบคลุมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในงานสัมมนาครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรชื่อดังจากทั้งในและต่างประเทศได้แก่ ดร. ปีเตอร์ เฟอเก็ต, ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ดร. กิจ สุนทร, นายโรฮาน วานดดูค, และ นายเดนนิส กราเซียส ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาร่วมบรรยา และตอบข้อสงสัยให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image