ออลเทคเชื่อมั่นในการทำธุรกิจโดยมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม กว่า 35 ปี เราขยายสาขาไปยัง 120 ประเทศ และมีโรงงานผลิต 95 แห่งทั่วโลก ในฐานะของบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพสัตว์ เราจึงมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นทางออกสำคัญทางด้านอาหารสัตว์ เรายึดมั่นในการให้ทางแก้ปัญหาโดยวิธิทางธรรมชาติ  ออลเทคเป็นผู้นำในด้านการผลิตยีสต์ และเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์จากธรรมชาติ ออลเทคได้นำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาด้วยวิธีธรรมชาติแก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของสัตว์และผลกำไรของท่าน

Gut health is key to reducing antimicrobial use in pig production

There is a global movement to reduce antimicrobial use in livestock production. Antimicrobials have historically been, and are still, used extensively to address gut health issues in piglets, and a major challenge is finding alternatives to antimicrobials in order to support the gut during the period when it is developing. The goal to reduce antimicrobial use should be modified and instead viewed as a goal to produce healthy production systems that support the animal in all stages of production.
 

Water quality in pig production: Pay attention to these 5 indicators

Mortality, feed intake, growth rates and feed efficiency rates are known to be affected by the quality of the water provided to pigs.
Water is the most precious element on Earth. Access to clean water is fundamental for all living creatures, and for farm animals, the quality of the water they drink can have a direct impact on performance and productivity.
 
Like humans, most of the pig’s body is water, making up 82 percent of a young pig’s bodyweight and 55 percent of grown pig’s bodyweight (Kober, 1993).
 

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 209/1 เคเคพีทาวเวอร์ ชั้น 17 อาคารบี ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  02-260 0888

โทรสาร    02-260 0866

background image