ออลเทคเชื่อมั่นในการทำธุรกิจโดยมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม กว่า 35 ปี เราขยายสาขาไปยัง 120 ประเทศ และมีโรงงานผลิต 95 แห่งทั่วโลก ในฐานะของบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพสัตว์ เราจึงมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นทางออกสำคัญทางด้านอาหารสัตว์ เรายึดมั่นในการให้ทางแก้ปัญหาโดยวิธิทางธรรมชาติ  ออลเทคเป็นผู้นำในด้านการผลิตยีสต์ และเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์จากธรรมชาติ ออลเทคได้นำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาด้วยวิธีธรรมชาติแก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของสัตว์และผลกำไรของท่าน

Allzyme SSF

การทดลองการแตกตัวของอาหารสัตว์ในเวลา 48 ชั่วโมง

อาหารสัตว์ปริมาณ 20 กรัม ถูกใส่ไว้ในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร และใส่เอนไซม์ปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำลงไป การแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม             

  1. ใส่น้ำเปล่าแต่ไม่ใช้เอนไซม์เลย
  2. ใส่น้ำเปล่า​และเติมเอนไซม์ของบริษัทคู่แข่ง​ในปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ต่อตันอาหาร
  3. ใส่น้ำเปล่า​และเติมออลไซม์ เอสเอสเอฟ​ในปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ต่อตันอาหาร

เติมนํ้าปริมาณ 200 มิลลิลิตร ลงในแต่ละกลุ่มทดลองแล้วเขย่าเล็กน้อยและเก็บไว้ในอุณภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ภาวะวัตถุดิบหลักราคาสูง

กากเนื้อเมล็ดปาล์ม (PKC) เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม มีการศึกษาตั้งแต่ปี 1924 ระบุว่ากากปาล์มนั้นเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Alimon and Hair-Bejo, 1996) และได้เนยที่มีความคงตัวสูงขึ้นซึ่งได้จากวัวเลี้ยง (Woodroof, 1978) อย่างไรก็ดี กากเนื้อเมล็ดปาล์มก็ไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายในอาหารสัตว์ปีก ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด คือ กะลาที่คม คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ คุณภาพโปรตีนต่ำและเยื่อใยสูง​

วิวัฒนาการของเอนไซม์ในอาหารสัตว์

แม้ว่าเอนไซม์นอกเนื้อเยื่ออาหาร (Exogenous enzyme) ชนิดแรกจะสังเคราะห์สำเร็จในปี 1969 แต่เอนไซม์อื่นๆที่อยู่ในอาหารสัตว์นั้นถูกใช้ในอาหารสัตว์ยังไม่ถึง 30 ปี โดยจุดประสงค์ประสงค์แรกเริ่ม คือ เพื่อใช้ลดขนาดโมเลกุลที่อยู่ในธัญพืชที่เป็นตัวต่อต้านสารอาหารในอาหารสัตว์ เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ และต้นอ่อนข้าวสาลี ธัญพืชเหล่านี้ เมื่อใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักของอาหารสัตว์ จะมีคุณสมบัติในการย่อยและทางโภชนาการที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับธัญพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพด และ ข้าวฟ่าง ดังนั้น จึงทำให้ผลผลิตจากสัตว์ลดลง

ความเป็นมาโดยย่อของการใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image