ออลเทคเชื่อมั่นในการทำธุรกิจโดยมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม กว่า 35 ปี เราขยายสาขาไปยัง 120 ประเทศ และมีโรงงานผลิต 95 แห่งทั่วโลก ในฐานะของบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพสัตว์ เราจึงมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นทางออกสำคัญทางด้านอาหารสัตว์ เรายึดมั่นในการให้ทางแก้ปัญหาโดยวิธิทางธรรมชาติ  ออลเทคเป็นผู้นำในด้านการผลิตยีสต์ และเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์จากธรรมชาติ ออลเทคได้นำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาด้วยวิธีธรรมชาติแก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของสัตว์และผลกำไรของท่าน

ใส่ไข่เพื่อใส่ใจสุขภาพ

เราต่างก็ทราบดีถึงอานุภาพของเวชศาสตร์ป้องกัน แต่วิถีชีวิตที่เร่งรีบอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตนเพื่อ “การมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์”

เราต่างก็ทราบดีถึงอานุภาพของเวชศาสตร์ป้องกัน แต่วิถีชีวิตที่เร่งรีบอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตนเพื่อ “การมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

การออกกำลังกายอย่างเพียงพอก็เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่การที่ต้องแน่ใจด้วยว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นก็อาจไม่สามารถทำได้เพราะความกดดันเรื่องเวลาและความสะดวก

อาหารจำพวกฟังก์ชั่นนัลฟู๊ด เช่น ไข่เสริมสารอาหาร อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นในรูปแบบน่ารับประทานสำหรับทุกคนอยู่แล้ว 

องค์การอนามัยโลกเตือนเกษตรกรต้องหยุดใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์

 ขวดยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนที่ใช้แล้วถูกทิ้งในถังขยะภายในฟาร์มสุกรในเยอรมนี ภาพโดย: คลังภาพอาลามี

องค์การอนามัยโลกชี้ การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปในสัตว์ก่อให้เกิดภาวะดื้อยาในมนุษย์มากขึ้นโดยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่รุนแรงขึ้น

องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนให้เกษตรกรเลิกใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงในสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเนื่องจากก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image