Minerali su bitni: Ishrana kućnih ljubimaca za zdravo krzno, kožu i zglobove

Esencijalni mikrominerali u biokompleksnom organskom obliku podržavaju zdravlje kože, zglobova i ukupnog koštano-mišićnog sistema naših ljubimaca.
2017-04-26

Esencijalni mikrominerali u biokompleksnom organskom obliku podržavaju zdravlje kože, zglobova i ukupnog koštano-mišićnog sistema naših ljubimaca.

Autor: Dr Flavia Maria de Oliveira Borges Saad, profesor na Saveznom univerzitetu Lavras (UFLA) u Minas Gerais, Brazil

Za većinu pasa i mačaka, dnevna ishrana se sastoji od jednog „kompletnog i izbalansiranog“ obroka (tj., suve ili vlažne komercijalne hrane za kućne ljubimce). Pošto, za razliku od tipične ljudske ishrane, ovde nema većih variranja sastojaka, dugoročno davanje iste hrane može dovesti do ozbiljnih fizioloških i metaboličkih problema ako ona nije nutritivno izbalansirana.

Da li vaši kućni ljubimci dobijaju odgovarajuću količinu minerala u ishrani?

Održavanje nutritivnog balansa minerala može postati dosta komplikovano jer se neorganski izvori mikrominerala, poput cinka, selena, bakra, gvožđa i mangana, apsorbuju različitom brzinom i na njihovu biološku dostupnost mogu uticati faktori poput hranljivih materija u ishrani i fiziološkog stanja životinje, da pomenemo samo neke. Da bi se neutralisala slaba biološka dostupnost, uobičajena je praksa da se u komercijalnu hranu dodaju veći nivoi mikrominerala od preporučenih.

Treba imati na umu da mikrominerali potiču iz ruda. Bezbednost i sledljivost moraju biti deo procesa osiguranja kvaliteta da bi se izbeglo prisustvo teških metala koji, ako su prisutni u ishrani, mogu biti štetni po dugoročno zdravlje pasa i mačaka, naročito stoga što se njihov životni vek produžio.

Alternativa za primenu neorganskih mineralnih izvora poreklom iz ruda, biološki kompleksi organskih minerala, donose veći broj prednosti, od bolje biološke dostupnosti do podržavanja odgovarajućih metaboličkih i fizioloških procesa, koji se možda ne vrše u punom obimu kada ne postoji adekvatno snabdevanje mineralnim elementima.

Organski cink za zdrave kosti, kožu i krzno

Na primer, cink se direktno koristi za dlaku i kožu, povoljno delujući na procese ćelijskog integriteta. Studije dlake pasa su pokazale da se u odnosu na neorganski cink postizala najmanje dvostruka koncentracija cinka kada se u obroku nalazio organski cink u obliku biokompleksa. Životinje kojima nedostaje cink mogu patiti od raznih poremećaja, uključujući disfunkciju tkiva epitela, dermatološka stanja, probleme sa krznom i povrede gastrointestinalnog trakta (oštećenje mikrovila). Cink stimuliše formiranje osteoblasta kostiju i mineralizaciju, a i sintezu proteina u ćelijama. Takođe je poznato da cink stimuliše gensku ekspresiju faktora transkripcije povezanih sa diferencijacijom u ćelijama osteoblasta, a i da inhibira resorpciju kosti putem osteoklasta. Novije studije su pokazale da u poređenju sa neorganskim cinkom, organski cink u obliku biokompleksa, stimuliše ekspresiju gena metalotioneina i proteina koji vrše transport cinka. Metalotioneini i supstance koje vrše transport cinka su proteini u prvom redu uključeni u metabolizam i homeostazu cinka, a njihovo neodgovarajuće funkcionisanje se može okriviti za veći broj stanja dermatitisa.

Organski minerali za zdrave kosti, zglobove, jetru i mišiće

Pored toga, esencijalni mikrominerali poput bakra i mangana se direktno deponuju u kostima, zglobovima, jetri i mišićima i veoma su važni pri formiranju i homeostazi koštanih struktura. Bakar je kofaktor enzima lizil oksidaze, koji je potreban za unakrsno vezivanje kolagena i elastina tokom sinteze hrskavice. Gvožđe je kofaktor enzima prolil i lizil hidroksilaza, koji su važni u sintezi kolagena u fazama koje prethode unakrsnom vezivanju koje vrši lizil oksidaza. Mangan je kofaktor glikoziltransferaza, enzima važnih za formiranje i produžavanje lanca glikozaminoglikana, koji čini osnovnu supstancu modela hrskavice.

Kako saznajemo više o oblicima minerala i tome kako oni fiziološki utiču na životinje, možemo sagledati zašto je biološka dostupnost esencijalnih mikrominerali u biokompleksnom organskom obliku veća i zašto oni podržavaju zdravlje kože, zglobova i koštano-mišićnog sistema, kao i ukupnu dobrobit naših ljubimaca.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image