Minerali koji se previđaju u savremenoj ishrani mlečnih krava

2017-12-05

Najveći deo istraživanja ishrane kod mlečnih krava ima tendenciju da se usredsredi na potrebe za proteinima i energijom, a minerali se često previde. A ipak, ako ne uzmemo u obzir ulogu minerala, mogu se javiti problemi, uključujući interferencije ili interakcije sa mineralima iz hrane i vode.

 

Potrebe za mineralima u savremenoj ishrani mlečnih krava

 

Vrste minerala

 • Cink:
  • Neophodan za preko 200 enzimskih sistema kod životinja, poput metabolizma ugljenih hidrata i energije, sinteze proteina, metabolizma nukleinskih kiselina, integriteta epitela, reparacije i deobe ćelija i iskorišćavanja vitamina A i E
  • Potreban za razvoj/funkcionisanje imunološkog sistema i kritičan za celularnu funkciju, uključujući heterofile, bazofije, makrofage i T-limfocite
  • Neophodan za zarastanje rana
  • Kritičan za reprodukciju jer je uključen kod polnog sazrevanja, kapaciteta reprodukcije i kvaliteta sperme
 • Bakar
  • Komponenta enzima imunološkog sistema
  • Potreban za povećanje strukturnog zdravlja i elastičnosti vezivnog tkiva i krvnih sudova kao i povećanu snagu kostiju
  • Potreban za metabolizam gvožđa i sazrevanje eritrocita
 • Mangan
  • Kofaktor enzima u metabolizmu ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kiselina
  • Neophodan za normalnu funkciju mozga
  • Uključen u formiranje kolagena, rast kostiju, stvaranje uree, sintezu masnih kiselina, sintezu holesterola i varenje proteina
  • Važan za ispravnu imunološku funkciju i zarastanje rana
 • Selen
  • Kritičan za odgovarajuće funkcionisanje enzima i ćelijske sisteme antioksidanata
  • Uključen u kontrakciju mišića i imunološke funkcije
  • Važan za reprodukciju

 

Oblik definiše funkciju

 

Važno je razumeti razliku između organskih i neorganskih minerala. Kada dobro pogledamo organske minerale, ili minerale sa ugljeničkom strukturom kao što je Bioplex®, oni imaju isti oblik kakav se nalazi u kukuruzu, žitaricama ili krmivima. Drugim rečima, slični su mineralima koje skladište biljke.

 

Bioplex minerali se proizvode repliciranjem biljnog materijala patentiranim procesom proizvodnje, koji helira minerale na aminokiseline i peptide. Bioplex i Sel-Plex® mikrominerali obezbeđuju unos minerala u oblicima najsličnijim onima koji su prisutni u sastojcima hrane i hraniva.

 

Zašto jednostavno ne dodavati više neorganskog?

 

Postoje razni problemi koji se mogu javiti kada se koriste neorganski minerali usled njihove manje biološke aktivnosti, uključujući sa tim i brige vezane za životnu sredinu. Razne istraživačke studije su pokazale da preterano dodavanje mikro minerala može povećati otpornost na antibiotike u proizvodnji svinja jer bakterije poput Salmonella razvijaju toleranciju na visoke nivoe bakra i cinka.

 

Neorganski minerali mogu stupati u razne interakcije i mogu služiti kao antagonisti koji mogu ometati normalne biološke procese. Dokazane studije pokazuju:

 • Visoki nivoi kalcijuma i fosfora mogu do 65 procenata umanjiti iskorišćavanje mangana (Wedekind i Baker, 1990; Baker i Oduho, 1994).
 • I sam višak mangana ometa iskorišćavanje gvožđa (Baker i Halpin, 1991).
 • Višak cinka ima antagonistički efekat na bakar i mangan (Vohra i Heil, 1969).

 

Potpuna zamena kod junica mlečnih rasa: istraživanja koja podržavaju Bioplex

 

Pri poređenju dodavanja Bioplex minerala sa sulfatnim oblicima minerala u studiji koju su uradili Pino i Heinrichs, koja je objavljena 2016. godine u časopisu Journal of Dairy Science, ishrana sa Bioplex je sadržala manje mokrominerala a ipak je pokazala povećanje koncentracija ukupnih isparljivih masnih kiselina i butirata, usled ubrzanja razmnožavanja organizama u buragu. Junice mlečnih rasa su takođe manje vermena provodile jedući, što ukazuje da su minerali poboljšavali ukus.

 

Postoje i drugi primeri efekata Bioplexa:

 • 1993. godine, studija u Misuriju je ustanovila da je dodavanje Bioplex Zn® od 800 miligrama dnevno dovelo do smanjena broja novih slučajeva mastitisa.
 • 2007. godine, studija koju je uradio Kinal je pokazala da su Bioplex mikrominerali smanjili broj somatskih ćelija u mleku, a ista studija je pokazala i da je u prvih 60 dana laktacije uz Bioplex proizvedeno više mleka.
 • Studija Skaleti i Harmona iz 2012. godine je pokazala smanjenje nivoa E. coli u mleku kao i povećanje proizvodnje mleka.

 

Istraživanja koja podržavaju Sel-Plex

 

U studiji Silvestre i Tačhera iz 2006. godine, krave kojima je u ishranu dodavan Sel-Plex su pokazale poboljšanja imunološke funkcije, adaptivnog imuniteta, ocene iscetka iz cerviksa i nivoa steonosti.

 

Izreka da „oblik definiše funkciju,“ naročito kada se radi o mineralima, je i značajna i istinita. Alltech nastavlja da radi istraživanja širom sveta da bi dokazao uticaj organskih minerala na zdravlje i performanse stada.

 

Za dodatne informacije o Bioplexu i Sel-Plexu, kliknite ovde.

Da čujete ceo web seminar koji je održao dr Roger Skaleti kliknite ovde.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image