Minerali koji se previđaju u savremenoj ishrani mlečnih krava

2017-12-05

Najveći deo istraživanja ishrane kod mlečnih krava ima tendenciju da se usredsredi na potrebe za proteinima i energijom, a minerali se često previde. A ipak, ako ne uzmemo u obzir ulogu minerala, mogu se javiti problemi, uključujući interferencije ili interakcije sa mineralima iz hrane i vode.

 

Potrebe za mineralima u savremenoj ishrani mlečnih krava

 

Vrste minerala

 • Cink:
  • Neophodan za preko 200 enzimskih sistema kod životinja, poput metabolizma ugljenih hidrata i energije, sinteze proteina, metabolizma nukleinskih kiselina, integriteta epitela, reparacije i deobe ćelija i iskorišćavanja vitamina A i E
  • Potreban za razvoj/funkcionisanje imunološkog sistema i kritičan za celularnu funkciju, uključujući heterofile, bazofije, makrofage i T-limfocite
  • Neophodan za zarastanje rana
  • Kritičan za reprodukciju jer je uključen kod polnog sazrevanja, kapaciteta reprodukcije i kvaliteta sperme
 • Bakar
  • Komponenta enzima imunološkog sistema
  • Potreban za povećanje strukturnog zdravlja i elastičnosti vezivnog tkiva i krvnih sudova kao i povećanu snagu kostiju
  • Potreban za metabolizam gvožđa i sazrevanje eritrocita
 • Mangan
  • Kofaktor enzima u metabolizmu ugljenih hidrata, masti, proteina i nukleinskih kiselina
  • Neophodan za normalnu funkciju mozga
  • Uključen u formiranje kolagena, rast kostiju, stvaranje uree, sintezu masnih kiselina, sintezu holesterola i varenje proteina
  • Važan za ispravnu imunološku funkciju i zarastanje rana
 • Selen
  • Kritičan za odgovarajuće funkcionisanje enzima i ćelijske sisteme antioksidanata
  • Uključen u kontrakciju mišića i imunološke funkcije
  • Važan za reprodukciju

 

Oblik definiše funkciju

 

Važno je razumeti razliku između organskih i neorganskih minerala. Kada dobro pogledamo organske minerale, ili minerale sa ugljeničkom strukturom kao što je Bioplex®, oni imaju isti oblik kakav se nalazi u kukuruzu, žitaricama ili krmivima. Drugim rečima, slični su mineralima koje skladište biljke.

 

Bioplex minerali se proizvode repliciranjem biljnog materijala patentiranim procesom proizvodnje, koji helira minerale na aminokiseline i peptide. Bioplex i Sel-Plex® mikrominerali obezbeđuju unos minerala u oblicima najsličnijim onima koji su prisutni u sastojcima hrane i hraniva.

 

Zašto jednostavno ne dodavati više neorganskog?

 

Postoje razni problemi koji se mogu javiti kada se koriste neorganski minerali usled njihove manje biološke aktivnosti, uključujući sa tim i brige vezane za životnu sredinu. Razne istraživačke studije su pokazale da preterano dodavanje mikro minerala može povećati otpornost na antibiotike u proizvodnji svinja jer bakterije poput Salmonella razvijaju toleranciju na visoke nivoe bakra i cinka.

 

Neorganski minerali mogu stupati u razne interakcije i mogu služiti kao antagonisti koji mogu ometati normalne biološke procese. Dokazane studije pokazuju:

 • Visoki nivoi kalcijuma i fosfora mogu do 65 procenata umanjiti iskorišćavanje mangana (Wedekind i Baker, 1990; Baker i Oduho, 1994).
 • I sam višak mangana ometa iskorišćavanje gvožđa (Baker i Halpin, 1991).
 • Višak cinka ima antagonistički efekat na bakar i mangan (Vohra i Heil, 1969).

 

Potpuna zamena kod junica mlečnih rasa: istraživanja koja podržavaju Bioplex

 

Pri poređenju dodavanja Bioplex minerala sa sulfatnim oblicima minerala u studiji koju su uradili Pino i Heinrichs, koja je objavljena 2016. godine u časopisu Journal of Dairy Science, ishrana sa Bioplex je sadržala manje mokrominerala a ipak je pokazala povećanje koncentracija ukupnih isparljivih masnih kiselina i butirata, usled ubrzanja razmnožavanja organizama u buragu. Junice mlečnih rasa su takođe manje vermena provodile jedući, što ukazuje da su minerali poboljšavali ukus.

 

Postoje i drugi primeri efekata Bioplexa:

 • 1993. godine, studija u Misuriju je ustanovila da je dodavanje Bioplex Zn® od 800 miligrama dnevno dovelo do smanjena broja novih slučajeva mastitisa.
 • 2007. godine, studija koju je uradio Kinal je pokazala da su Bioplex mikrominerali smanjili broj somatskih ćelija u mleku, a ista studija je pokazala i da je u prvih 60 dana laktacije uz Bioplex proizvedeno više mleka.
 • Studija Skaleti i Harmona iz 2012. godine je pokazala smanjenje nivoa E. coli u mleku kao i povećanje proizvodnje mleka.

 

Istraživanja koja podržavaju Sel-Plex

 

U studiji Silvestre i Tačhera iz 2006. godine, krave kojima je u ishranu dodavan Sel-Plex su pokazale poboljšanja imunološke funkcije, adaptivnog imuniteta, ocene iscetka iz cerviksa i nivoa steonosti.

 

Izreka da „oblik definiše funkciju,“ naročito kada se radi o mineralima, je i značajna i istinita. Alltech nastavlja da radi istraživanja širom sveta da bi dokazao uticaj organskih minerala na zdravlje i performanse stada.

 

Za dodatne informacije o Bioplexu i Sel-Plexu, kliknite ovde.

Da čujete ceo web seminar koji je održao dr Roger Skaleti kliknite ovde.

Kontaktirajte nas

Alltech Serbia d.o.o. Senta

Adresa

Karađorđeva 121

24400 Senta

Republika Srbija

Telefon

+ 381( 24) 656 100

Faks 

 + 381(24) 812 705

E-mail

alltech.serbia@alltech.com

background image