Istraživanja: rešenja za prinos i ujednačenost krompira

2017-12-05

Priča o dve sorte krompira: Istraživačka studija u Irskoj na dve sorte krompira pokazala je impresivnih 6 procenata povećanja prinosa i veću ujednačenost uz Alltechov Crop Science Program za ratarstvo.

 

Savremena poljoprivreda se suočava sa dva obeshrabrujuća izazova: udvostručenje proizvodnje na godišnjem nivou da bi se nahranila populacija koja duže živi a procenjuje se da će dostići 9,3 milijarde do 2050. godine i da čineći to koristi manje resursa i manje hemikalija. Upravljanje ishranom biljaka će biti ključni aspekt druge Zelene revolucije, koja se okreće tehnologiji i održivim praksama da pomognu da proizvodnja useva postane efikasnija – da se dobije više koristeći manje.

 

Širom sveta, krompir je bitan izvor hrane, uz procenjenu godišnju proizvodnju od oko 325 miliona tona i konzumiranje oko 33 kilograma po glavi stanovnika godišnje (FAO, 2012). Pokazalo se da intervencije u ishrani igraju priličnu ulogu u produktivnosti useva pomažući da se ublaže česti biotski i abiotski izazovi koji se javljaju na poljima i često rezultiraju smanjenim prinosom.

 

Odgovori dva kultivara krompira – Rooster (krompir za sve namene, brašnjave teksture) i Maris Piper (krompir sa visokim sadržajem suve materije, idealan za čips) – na program za ratarstvo Alltech Crop Science, su istraživani u komercijalnom okruženju. Prinos i ujednačenost krtola je ocenjena na parcelama tretiranim sa Soil-Set® (2 litara po hektaru) pri sadnji i Impro-Set® (1 litar po hektaru) pri ranom i poznom nalivanju krtola. Ispitivanje je rađeno replikacijom na parcelama od 38 kvadratnih metara, sa približno 140 biljaka na svakoj, na komercijalnoj farmi na istočnoj obali Irske tokom vegetativne sezone 2016. godine.

Kombinovani podaci za obe sorte krompira su otkrili poboljšanje ukupnog prinosa i relativne distribucije veličina uz program koji preporučuje ACS (vidi grafikon). U proseku je pod tim uslovima tretman rezultirao povećanjem od 5,9 procenata za ukupni prinos, što je bilo oko 2,7 tona po hektaru.

 

Možda je interesantnije da je relativna distribucija veličina krtola značajno poboljšana u poželjnoj kategoriji pogodnoj za tržište (p≤0,05). Smanjenje broja malih i preterano velikih krtola kao reakcija na tretman se poklapala sa relativnim povećanjem od 8,2 procenta za krtole od 45 do 70 milimetara, što je značilo dodatnih 5,9 tona/hektaru u ovoj kategoriji.    

 

Kako je ova studija pokazala, poboljšan prinos i konzistentnija ujednačenost krtola za dve sorte krompira pokazuje potencijalne koristi uključivanja ACS programa u komercijalni sistem gajenja krompira.

Prosečna relativna distribucija veličina i ukupni prinos za dve različite sorte krompira

 

Da biste otkrili kako da primenite program ACS na svojim usevima, obratite se svom lokalnom predstavniku Alltech Crop Science ili pošaljite upit na alltech.serbia@alltech.com.

 

 

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image