Dwa najważniejsze kroki w kierunku zmniejszenia ilości bakterii odpornych na antybiotyki w produkcji trzody chlewnej

Dzięki optymalizacji produkcji, poprawie zdrowia i zapewnianiu jeszcze lepszej opieki, europejscy producenci trzody chlewnej mogą przyczynić się do zmniejszenia współczynnika występowania odpornych na antybiotyki bakterii w łańcuchu pokarmowym.
2017-03-17

Wzrastająca liczba doniesień o występowaniu odpornych na antybiotyki bakterii u zwierząt i ludzi wzbudziła obawy względem obecnie stosowanych antybiotyków, zarówno w leczeniu ludzi, jak i zwalczaniu chorób u zwierząt. W roku 2006 Unia Europejska zakazała podawania w paszy dla zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu.  Do tego czasu były one rutynowo dodawane między innymi do pasz dla trzody chlewnej, w celu wspomagania układu pokarmowego i przyspieszenia wzrostu.  Jednakże wiele krajów na świecie nie poszło za europejskim przykładem.                                                 

Nawiązując do ostatniego webinaru Alltech, jak również do Pig Progress, Dr Anna Catharina Berge, właścicielka Berge Veterinary Consulting BVBA oraz doradca akademicki jednostki epidemiologii weterynaryjnej Uniwersytetu w Gandawie, omawiała problem odporności na antybiotyki w produkcji trzody chlewnej. 

„Stosowanie preparatów przeciw drobnoustrojom w celu zapobiegania chorobom lub przywracania zdrowia w dotkniętym chorobą systemie produkcyjnym nie jest zrównoważonym działaniem” – powiedziała Berge. 

Ograniczanie stosowania antybiotyków obejmuje znacznie większy zakres niż tylko ich wyeliminowanie z produkcji zwierzęcej. Wymaga skupienia się przede wszystkim na zdrowiu zwierząt, zmiany sposobu myślenia, sporządzenia szerokiej listy zadań do wykonania i podjęcia odpowiednich kroków. 

Berge zwróciła uwagę, w jaki sposób producenci mogą zwalczać choroby poprzez zwykłe zmiany w zakresie zarządzania – na przykład – bezpieczeństwem biologicznym. Podczas webinaru, podkreśliła znaczenie wykorzystania rozwiązań żywieniowych i rekomendowanych działań  jako sposobów kontroli  stosowania antybiotyków.  

Nakreśliła dwa najważniejsze według niej kroki prowadzące do zmniejszenia odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produkcji trzody chlewnej: 

1.    Pełne programy optymalizujące zdrowie i wydajność trzody chlewnej spowodują zmniejszenie częstości stosowania antybiotyków, a przez to doprowadzą do ograniczenia wzrostu odporności na antybiotyki.
2.   Zainicjowany przez przemysł, Alltech Antibiotic-Reduction Program, polega na przeprowadzeniu całościowego przeglądu stada i udzieleniu rekomendacji dla poprawy wydajności i zwiększenia rentowności produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu częstości stosowania antybiotyków. Program skupia się na wszystkich aspektach produkcji i zwraca uwagę na obszary ryzyka oraz obszary, w których można poprawić wydajność. 

Dzięki optymalizacji produkcji, poprawie zdrowia i zapewnianiu jeszcze lepszej opieki, europejscy producenci trzody chlewnej mogą przyczynić się do zmniejszenia odpornych na antybiotyki bakterii w łańcuchu pokarmowym. W celu obejrzenia webinaru na temat ograniczenia stosowania antybiotyków, proszę kliknąć tutaj. Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi programu Alltech Antibiotic-Reduction Program , proszę kliknąć tutaj.  

 

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image