Badania wykazują, że Bio-Mos® plus mleko to większe dzienne przyrosty cieląt oraz więcej mleka w pierwszej laktacji.

2017-07-20

Od dawna producenci mleka dążą do długoterminowej produkcji i wydajności swoich stad, a rozwój cieląt ras mlecznych przed odsadzeniem jest dobrym tego wskaźnikiem.

Podczas gdy biegunka jest jednym z najbardziej powszechnych objawów nieprawidłowego trawienia i przeszkadza w uzyskaniu przyrostów masy ciała u cieląt, wykazano, że suplementacja Bio-Mos® przyczynia się do poprawy wyników produkcyjnych oraz poprawy zdrowia przewodu pokarmowego.

W metaanalizie przeprowadzonej przez dr Anna Catharinę Berge z firmy Berge Veterinary Consulting BVBA stwierdzono, że dodatek Bio-Mos® z mlekiem lub preparatem mlekozastępczym zwiększył dzienne przyrosty masy ciała cieląt mlecznych.

Badania te wykazały średni przyrost 63,5 g masy ciała na na sztukę na dzień w przypadku cieląt przed odsadzeniem, co odpowiada 3,8 kg przyrostu masy ciała cieląt odsadzonych w wieku dwóch miesięcy. Długoterminowa, zwiększona wydajność jałówek z lepszym przyrostem masy ciała przed odsadzeniem odpowiadałaby większej o 99,8 l mleka w pierwszej  laktacji, generując dodatkowy przychód gospodarstwa, a także poprawiając trawienie i zdrowie przewodu pokarmowego. 

„Te wyniki świadczą o znaczącej poprawie średnich dziennych przyrostów” powiedział Aidan Connolly, szef innowacji i wiceprezes ds. klientów korporacyjnych w Alltech. “Poprawa ta prowadzi do większej stopy zwrotu dla producentów dzięki zwiększonej produkcji mleka, poprawie zdrowia i rozwoju, a także długoterminowej wydajności”.

Metaanaliza objęła 23 badania kohortowe wykonane w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Chile, Republice Czeskiej, Indiach, Japonii, Peru, Polsce, Hiszpanii i Turcji w okresie od 1993 do 2012 roku. Bio-Mos podawano w dawkach od 2 do 10 gramów dziennie, przy średniej dawce dziennej 3,8 grama. W dwudziestu jeden badaniach odnotowano wzrost dziennych przyrostów masy ciała cielaków, którym podawano Bio-Mos w mleku lub preparacie mlekozastępczym w porównaniu do grupy kontrolnej.

Więcej informacji o Bio-Mos znajduje się na stronie http://go.alltech.com/bio-mos.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image