Antibiotics in Feed - A Brief History

Krótka, animowana historia obecności antybiotyków w łańcuchu żywieniowym. Od wynalezienia penicyliny w 1928 roku, obawy konsumentów co do ich użycia w produkcji zwierzęcej wciąż rosną - nadchodzi czas zmian.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image