Jak se vyrovnat s tepelným stresem

2017-08-21

Tepelný stres je v jižní Evropě dobře znám. V poslední době však dochází ke klimatickým změnám a severněji položené oblasti se s ním také potýkají. Tepelný stres vyvolává kombinace působení teploty a vlhkosti.

I při relativně nízké vlhkosti mohou teploty nad 26°C způsobovat problémy. Při mírném tepelném stresu stačí poskytovat zvířatům stín a dostatek vody. V závažnějších případech je však potřeba učinit další opatření. I mírný tepelný stres může mít výrazný krátkodobý dopad na užitkovost.

Negativní dopad se projevuje také na celkovém zdravotním stavu a reprodukci. Dojnice s vyšší užitkovostí jsou ovlivněny intenzivněji, protože vytvářejí více tepla při trávení většího množství krmiva potřebného pro vyšší produkci mléka. Negativní dopady jsou také hlubší v určitých kritických obdobích života zvířat.

U krav vystavených tepelnému stresu je úspěšnost inseminace pouze 10 %. Krávy, které zažily tepelný stres na počátku laktace, vykazují zhoršenou plodnost o dva až tři měsíce později, v důsledku narušení vývoje folikulů.

V období před otelením a po otelení (příprava na porod a rozdoj) jsou zvířata z hlediska tepelného stresu nejzranitelnější. Tepelný stres v závěru březosti může způsobit nižší porodní hmotnost telete
a zhoršenou kvalitu mleziva. Pozorování krav je vždy nejlepším způsobem, jak zjistit, že je něco v nepořádku.

Boj proti tepelnému stresu musí zahrnovat jak opatření v managementu, tak ve výživě.

 

Opatření managementu

 • Poskytněte zvířatům stín a dostatečnou ventilaci
 • Zajistěte optimální přísun vody
  a. Napáječka umístěná blízko zastíněné oblasti.
  b. Alespoň pět litrů na den na 50 kg tělesné hmotnosti.
  c. Celkové množství vody pro denní příjem by mělo být k dispozici v šesti hodinách.
  d. Zvířata ve stáji by měla mít k dispozici minimálně 10 cm napáječky na kus.
  e. Žlabové napáječky by nikdy neměly být prázdné. Pro efektivní napití je potřeba hloubka vody alespoň 10 cm.
 • Krmivo zakládejte k večeru, až se ochladí. 33 % denní dávky poskytněte ráno a 67 % večer. Instalujte postřikovače v oblasti, kde se dojnice shromažďují, a nad krmným žlabem. Postřikovače (mlžiče) by měly produkovat aerosol s většími kapénkami, aby se zvýšila vlhkost ve stáji. Bude potřeba 100 litrů vody na kus a den. Pro zvýšení výparu vody používejte ventilátory.

 Opatření ve výživě

Výživářské strategie se odvíjejí od skutečnosti, že krávy v období tepelného stresu přijímají méně krmiva.

 • Zvyšte poměr jádra a objemu v rámci vyvážené krmné dávky. Krmné dávky s nižším obsahem vlákniny snižují tvorbu tepla při trávení. Použijte YEA-SACC® pro zmírnění rizika acidóz
  a poklesu mléčného tuku.
 • Zvyšte koncentraci energie v krmné dávce přidáním chráněných tuků.
 • Program Alltech® Protein Management poskytuje vysoce koncentrovaný zdroj dusíku s pomalým uvolňování, který při správně vyvážené krmné dávce umožní stejnou produkci bílkoviny s příjmem sušiny až o 1 kg nižším.
 • I když krávy konzumují méně sušiny, potřebují stejné množství minerálních látek. Zvyšte obsah důležitých minerálních látek a podávejte je ve vysoce využitelné formě, jakou je BIOPLEX®.
 • V době před otelením podávejte vysoké dávky BIOPLEXů a SEL-PLEX® pro podporu imunitního systému krav.

Kontaktní údaje

 

Alltechnology C.Z. s.r.o
Pod Klaudiánkou 1065/12
Praha 4 - Podolí, 14700

Tel.: +420 244 462 344​

 

Rádi o vás uslyšíme...

background image