Jak se vypořádat s mastitidami

2017-09-12

Mastitis je považována za jedno z nejnákladnějších onemocnění mléčného skotu, proto je pro chovatele velmi palčivým tématem. Je jedním ze tří nejčastějších důvodů vyřazování krav ze stáda. Ke vzniku mastitid a vysokých počtů somatických buněk (PSB) přispívá mnoho různých faktorů, od vlivů prostředí, přes postup při dojení, po oslabení imunitního systému. Bohužel neexistuje žádné řešení mávnutím kouzelného proutku, které by zabránilo problémům s mastitidou v chovu dojnic.

Většinu případů mastitid způsobují bakterie, pocházející z již infikovaných mléčných žláz, od nových zvířat ve stádě, a také z prostředí, včetně podestýlky, výkalů a nedostatečné hygieny při dojení.

Druhy rodu Streptococcus, Staphylococcus a koliformní bakterie jsou hlavními původci subklinických i klinických mastitid. Subklinická mastitida je obecně důsledkem infekce z prostředí, v němž zvíře žije, kdežto klinická mastitida, často označovaná jako „kontagiózní” (nakažlivá), se předává se z jednoho zvířete na druhé, obvykle prostřednictvím dojícího zařízení. Zajímavé je, že nejčastěji se dojnice nakazí v průběhu stání na sucho, proto je správné vedení tohoto období velmi důležité pro minimalizaci rizika klinické mastitidy.

Ochrana integrity mléčné žlázy a struků zajištěním důsledné hygieny v průběhu dojení a po dojení (například dezinfekce struků namáčením a mechanická očista vemene mohou výrazně omezit riziko infekce.

Individuální záznam nádoje

Individuální záznam nádoje umožňuje sledovat PSB u každé dojnice v průběhu celé laktace. Díky těmto informacím je pak možné zjistit, které krávy mají PSB vyšší než průměr, a zda se u nich zvýšené hodnoty opakují. Také pomáhají vytipovat zvířata, která budou reagovat na antibiotickou terapii při zaprahnutí, a která by naopak měla být ze stáda vyřazena. Zjistilo se, že zvýšení PSB bazénového vzorku o 100 000 buněk odpovídá ztrátě téměř 1 litru mléka na dojnici a den. 

Včasná detekce

Jakmile jsou identifikovány dojnice se zvýšeným PSB, je potřeba zjistit, které čtvrti způsobují tento problém. Oddojování nebo odstřikování před dojením v jednorázových rukavicích, palpační vyšetření vemene a California Mastitis Test (CMT) by měly být použity pro zjištění infikovaných čtvrtí. Infekce se projevuje kousky sraženého mléka, změnami barvy mléka a otoky infikovaných čtvrtí.

Cílené odběry vzorků od krav s vysokým PSB

Po zjištění infikované čtvrti dosáhneme nejlepších výsledků léčbou vhodnými antibiotiky. Laboratorní analýza sterilně odebraného vzorku mléka z infikované čtvrti umožní zjistit, které bakterie jsou původci infekce, a na základě této informace zvolit cílenější antibiotickou léčbu. Je nutné znát zdroj infekce a jak se infekce šíří mezi kravami. Existují dva typy bakterií způsobujících mastitidu: kontagiózní (nakažlivé) a environmentální (prostřeďové). Pokud je jakákoliv bakterie označena jako kontagiózní, znamená to, že chronicky infikuje krávy ve stádě. Kontagiózní bakterie se šíří na dojírně v důsledku nedostatků v postupu dojení, které musejí být identifikovány.

Optimální dezinfekce struků po dojení

I když je samozřejmě důležitý celý průběh dojení, nejkritičtějším okamžikem z hlediska zabránění přenosu bakterií způsobujících kontagiózní mastitidy je dezinfekce struků. Je nezbytné zajistit aplikaci dostatečného množství dezinfekčního prostředku a pokrytí každého struku.

Program výživy a doplňky minerálních látek

Imunitní systém dojnice je oslaben působením stresu, zejména v okoloporodním období. Důsledkem je narušení schopnosti dojnice bránit se infekcím, zejména mléčné žlázy. Optimální přísun minerálních látek a vitamínů, a také opatření zmírňující negativní energetickou bilanci po otelení jsou nezbytné. Z hlediska výživy je důležitá struktura a složení krmné dávky, zejména stravitelnost vlákniny a velikost částic. Bachorové funkce mohou být snadno poškozeny příjmem velkého množství škrobu, málo častým přístupem ke krmivu a špatně zamíchanou směsnou krmnou dávkou.

Organicky vázané stopové prvky, jako je Bioplex® a Sel-Plex®, mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit kvalitu mléka a také prevenci infekčních onemocnění. Vhodná výživa může zlepšit imunitní funkce a omezit mastitidy. Selen, zinek, měď a mangan hrají důležitou roli v budování obranyschopnosti a v boji s infekcemi, jako jsou mastitidy.

Mastitida může výrazně zhoršit užitkovost a welfare zvířat a snížit zisk každého podniku s chovem dojnic. Proto by chovatelé měli být obezřetní a využívat plány tlumení mastitid, které minimalizují jejich negativní dopady. 

Kontaktní údaje

 

Alltechnology C.Z. s.r.o
Pod Klaudiánkou 1065/12
Praha 4 - Podolí, 14700

Tel.: +420 244 462 344​

 

Rádi o vás uslyšíme...

background image