Alltech s novinkami pro rostlinnou produkci

2016-02-18

Společnost Alltech znají zejména zemědělci zabývající se chovem zvířat. Avšak už několik let má tato společnost co nabídnout i v rostlinné výrobě. V současnosti jsou na trhu přípravky, které se s velkým úspěchem používají ve 128 zemích světa a za poslední tři roky jsme zaznamenali velký zájem v České republice, střední a východní Evropě. O tom, jaké se s nimi dosáhli výsledky a jak tyto přípravky působí, nám pověděl technický manažer pro Evropu, Nicolas Body.

 

 

Proč  jste se rozhodli začít se věnovat i oblasti rostlinné produkce?

Společnost Alltech se původně zaměřovala převážně  na živočišnou výrobu, a to zejména na technologii fermentace. V roce 1994 přišel průlom, když jsme vyvinuli experimentální produkt, který vznikl z kvasinkové fermentace. Aplikovali jsme ho na brambory a dosáhli 30% nárůst úrody. Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli vyvíjet přípravky i do jiných plodin. To, co jsme tehdy používali v rámci živočišné výroby – kvasinkovou fermentaci, jsme se snažili využít i v rostlinné výrobě. Od toho roku jsme začali tento produkt dále rozvíjet a založili agronomickou divizi, která se zabývá produkcí kvasinek a fermentačními technologiemi. Hlavním cílem je pomoci farmářům dosáhnout efektivitu a zisk prostřednictvím zdraví půdy a rostlin.

Co odlišuje vaše přípravky od podobných určených pro zlepšení agrotechnických vlastností půdy?

Dodat rostlině základní živiny je složitý proces a vyžaduje víc než jen tradiční systém hnojení. Alltech je uznávaný jako lídr v technologii chelátování. V rámci tohoto systému se snažíme využívat zejména aminokyseliny a jejich schopnost využívat biodostupné esenciální živiny pro rozvoj rostlin. Snažíme se vyvíjet bioracionální alternativy, které budou přirozeně podporovat obranyschopnost rostlin. Zaměřujeme se na všechny fáze růstu a vývoje rostlin, od samého začátku na půdu, také na výživu rostlin a na konečnou produkci.

Jaké produkty jsou v nabídce na českém trhu?

V nabídce máme v současnosti dva produkty, Soil-Set a Impro- Grain. Soil-Set se soustřeďuje na mikroorganismy, které se nacházejí v půdě. Jeho hlavní úlohou je zlepšovat zdraví půdy. Obsahuje speciální mikrobiální metabolity, např. enzymatické složky, které napomáhají vývinu rostliny a zlepšují její kondici a růst. Produkt využívá tzv. biodiskreční technologii, která přispívá ke zdravému agrobiomu tím, že zvyšuje v půdě populaci prospěšných mikroorganismů a snižuje počet těch patogenních. Pomáhá rozkládat rostlinné zbytky, které jsou bohatým zdrojem živin a jiných substancí, tím přímo i nepřímo stimuluje růst kořenů. Ideální termín aplikace je před výsevem na podporu rozkladu rostlinných zbytků. Je velmi důležité, aby se přípravek nacházel v půdě tehdy, když rostliny zapouštějí kořeny. Je to produkt, který funguje na všechny rostliny na celém světě. V Americe tento výrobek získal patent jako přípravek proti abiotickému stresu rostliny.

Druhý přípravek Impro-Grain je kombinací mikroživin a růstových faktorů vzniklých mikrobiální fermentací. Katalyzuje metabolické funkce, tím zlepšuje úrodu, nutriční hodnotu a kvalitativní parametry porostu. Impro-Grain poskytuje živiny nutné pro metabolické procesy v rostlinách, jako je fotosyntéza, podporuje energii a zlepšuje odolnost  rostlin proti působení stresu. Velmi důležité je přesné načasování aplikace, většinou ve fázi 4-6 listů, ve stádiu odnožování nebo po každé seči vojtěšky. Po jeho aplikaci se na obilovinách zvýšily parametry kvality, jako je objemová hmotnost, u kukuřic hmotnost palice a zároveň kvalita díky vyššímu obsahu škrobu.

Od Soil-Setu se odlišuje zejména tím, že se soustřeďuje především na fermentaci kvasinek. Kvasinky jsou žijící forma, která se rozmnožuje nejrychleji na světě, a právě proto jsme schopní z ní prostřednictvím fermentace získávat růstové faktory, které potom dále využíváme. Rostlina je schopná zužitkovat tyto růstové faktory na to, aby mohla přirozeně růst prostřednictvím vlastních hormonů. Do produktu přidáváme zinek a mangan, aby měla rostlina dostatek těchto látek v době růstu. Náš přípravek obsahuje i molekuly saponinu a sapogeninu, které mají vliv na množení buněk.    

V kterých oblastech fungují tyto výrobky nejlépe?

Co se týče praktické stránky, nejúspěšnější jsou v oblastech, kde jsou rostliny vystavené velkým stresům. Ať už je to nedostatek vody, velká horka nebo studené zimy. Všechny tyto faktory ovlivňují zdraví rostliny, a tím pádem i celkové výsledky.

Pro které plodiny je vhodná aplikace těchto přípravků?

Naše přípravky jsou velmi vhodné pro všechny komerční plodiny, jako je kukuřice, pšenice, řepka atd., ale také pícniny, jako je vojtěška, jetel, luskoobilní směsky a další. Také producenti zeleniny a ovocné sady využívají tyto přípravky v hojné míře, např.ve Španělsku, Itálii, Řecku, Turecku, zemích jižní Ameriky (Brazílie, Chile, Paraguay, Mexiko) a dalších zemích. A je třeba zmínit, že všechny výrobky Alltech jsou vyráběné na přírodní bázi a jsou certifikované k použití v ekologickém zemědělství.

Kontaktní údaje

 

Alltechnology C.Z. s.r.o
Pod Klaudiánkou 1065/12
Praha 4 - Podolí, 14700

Tel.: +420 244 462 344​

 

Rádi o vás uslyšíme...

background image