Jak se vypořádat s mastitidami

Mastitis je považována za jedno z nejnákladnějších onemocnění mléčného skotu, proto je pro chovatele velmi palčivým tématem. Je jedním ze tří nejčastějších důvodů vyřazování krav ze stáda. Ke vzniku mastitid a vysokých počtů somatických buněk (PSB) přispívá mnoho různých faktorů, od vlivů prostředí, přes postup při dojení, po oslabení imunitního systému. Bohužel neexistuje žádné řešení mávnutím kouzelného proutku, které by zabránilo problémům s mastitidou v chovu dojnic.

Jak se vyrovnat s tepelným stresem

Tepelný stres je v jižní Evropě dobře znám. V poslední době však dochází ke klimatickým změnám a severněji položené oblasti se s ním také potýkají. Tepelný stres vyvolává kombinace působení teploty a vlhkosti.

I při relativně nízké vlhkosti mohou teploty nad 26°C způsobovat problémy. Při mírném tepelném stresu stačí poskytovat zvířatům stín a dostatek vody. V závažnějších případech je však potřeba učinit další opatření. I mírný tepelný stres může mít výrazný krátkodobý dopad na užitkovost.

Metaanalýza použití přípravku Bio-Mos® v mléku nebo mléčné krmné směsi

Zdravotní stav je u mladých telat jedním z nejdůležitějších faktorů jejich růstu a výkonnosti. Průjem mladých telat pak představuje v odvětví mlékárenské výroby a hovězího masa závažný problém. Průjmová onemocnění jsou dokonce u mléčných telat nejčastější příčinou nemocnosti a úhynů. Onemocnění a úhyn jsou však obvykle pouze špičkou ledovce suboptimálního zdraví, přičemž suboptimální zdravotní stav trávicího traktu přispívá k dysbióze a špatnému trávení, jejichž výsledkem je zhoršení efektivity krmiva a růstu.

Mykotoxiny - poměr náklady : přínos

I když se o mykotoxinech dnes již mnohem více mluví, mnoho chovatelů si stále neuvědomuje všechna rizika, která mykotoxiny představují pro jejich zvířata, a neznají ani poměr mezi náklady na preventivní programy managementu mykotoxinů a jejich přínosy.

Celosvětová produkce krmiv přesáhla jednu miliardu tun podle Globálního přehledu výroby krmiv 2017 od společnosti Alltech

Evropská unie zažívá růst pod vedením Španělska. Globální přehled výroby krmiv 2017 od společnosti Alltech zahrnuje výsledky ze 141 zemí a více než 30 000 mícháren krmiv. Nejúplnější a nejdůvěryhodnější vyhodnocení stavu výroby krmiv pro zvířata doposud.

Pages

background image