Co je naše poslání

Pomáháme farmářům nakrmit svět, chovat zdravá zvířat a ochraňovat životní prostředí prostřednictvím výživy. Více než 30 let výzkumu týkajícího se zdraví a výživy zvířat nám umožnilo vyvinout a vyrobit inovativní, přírodní krmné doplňky, které zvyšují užitkovost zvířat, zlepšují krmivářský průmysl a především pomáhají farmářům ...... přírodní cestou!

Alltech je přední světovou společností zabývající se zdravím a výživou zvířat a patří k deseti největším společnostem na světě pečujícím o zdraví zvířat pomocí vědeckých přírodních řešení. Pomáhá řešit největší problémy dnešního zemědělství  a potravinářského průmyslu. Společnost má ústředí v Lexingtonu ve státě Kentucky a pobočky a distributory ve 128 zemích; včetně 4 biologických vědeckých center; a 43 výrobních závodů rozmístěných strategicky po celém světě.

"Revoluční vývoj společnosti Alltech je nesen zaváděním technických i ekologických novinek. Doufáme, že ti, kdo v našem odvětví rozhodují a ovlivňují jeho vývoj, spolu s námi podpoří proměnu a vytvoření nového udržitelného světa ku prospěchu nás všech.” – Dr. Pearse Lyons
 

Naše poslání

Naším posláním je zlepšovat zdraví a užitkovost zvířat zvyšováním živinové hodnoty krmiv. Věříme, že "děláme dobře, když pomáháme" jak odvětví, tak lidské společnosti. Za tímto účelem jsme si vybrali šest základních hodnot, které vyjadřují našeho podnikového ducha:

  1. Bezpečnost potravin: Abychom zůstali v čele našeho oboru, musíme plnit sliby, které tvoří součást naší značky. Musíme být připraveni na krize, zajišťovat sledovatelnost surovin a bezpečnost potravin. Ochranou těchto zájmů můžeme pomoci našim obchodním partnerům chránit jejich vlastní zájmy.
  2. Vzdělání: Jen sdílením svých poznatků a posilováním lidí poskytováním potřebných informací může Alltech jako firma a my všichni jako lidská společnost učinit nejdůležitější kroky ke zlepšení kvality našeho života tady na zemi.
  3. Dobročinnost a zábava: Jako příslušník společnosti, který vlastní potřebné dovednosti a zdroje, nesmíme zapomínat pomáhat těm, kdo nemají takové štěstí jako my. Někdy k životní rovnováze přispěje nejvíc podpora užívání si prostého zázraku života.
  4. Inovace: Vedeni principem ACE nabízíme řešení, která jsou dobrá pro zvířata a výhodná pro spotřebitele a životní prostředí.
  5. Důvěra a bezúhonnost: Důvěra v naši značku a bezúhonnost našeho jednání jsou nejdůležitější pro dosažení vůdčího postavení v odvětví i na veřejnosti.
  6. Rozvoj značky: Abychom naplnili příslib Alltech, investujeme do našich lidí, do systémů zajišťování jakosti, do výzkumu a vývoje, marketingu a vzdělávání, do inovací i přímo do našeho trhu. Věříme, že odvětví potřebuje značky, aby mohlo nabízet přidanou hodnotu jakosti, sledovatelnosti a podpůrných služeb, a že musíme budovat vztahy založené na důvěře a podporovat důvěru spotřebitelů ve zdroje jejich výživy.

Dodržováním těchto šesti zásad se snažíme přispívat dlouhodobě ke zdravotní nezávadnosti výživy zvířat a ziskovosti odvětví výroby krmiv. Tento závazek se měří výsledky, kterých naši lidé dosahují v oblastech výzkumu a vývoje, vzdělávání a nových produktových technologií.

Kontaktní údaje

 

Alltechnology C.Z. s.r.o
Pod Klaudiánkou 1065/12
Praha 4 - Podolí, 14700

Tel.: +420 244 462 344​

 

Rádi o vás uslyšíme...

background image